fbpx

Ako tvoríme program v našom tábore?

Napísal: Milan Straka

Zverejnené: 23. februára 2024

Udržať si pozornosť detí v dobe, keď konzumujú rýchle informácie, rýchlu zábavu z mobilných telefónov je naozaj ťažké. A preto náš program stojí hlavne na vzťahoch a zaujímavých situáciách, ktoré vytvárame prostredníctvom našich skvelých mladých vedúcich. Snažíme sa, aby deti v tábore mali čo najväčší podiel spoluvlastníctva na udalostiach, ktoré sa dejú v rámci programových blokov, a to je zároveň aj tajomstvo úspechu. Ak chceme, aby sa deti zmysluplne zabavili, musíme im ponúknuť činnosť v dynamickej skupine s priateľmi, do ktorej môžu vložiť svoju kreativitu, talent alebo svoju športovú konštitúciu a celkové nadšenie. Zároveň je dôležité vyhodnotenie, aby mali účastníci jasnú spätnú väzbu a mohli si tak naplno vychutnať plody svojho snaženia!

Hlavná myšlienka programu.

Program preto nespočíva v tom, že deťom predkladáme činnosť, ktorú majú oni vykonať, ale ponúkame im výzvy, ktoré si môžu vybrať, a na ktoré môžu reagovať. Za splnenie týchto úloh alebo výziev získajú niečo, čo prispeje k celkovému hodnoteniu skupín, alebo jednotlivcov, a takýmto spôsobom môžu zviditeľniť a osláviť svoj osobný prínos v tábore.

V každom z našich programov sa zároveň snažíme, aby deti spoznávali nové veci hravou formou. Hlavná myšlienka aktivity je vždy zameraná na spoluprácu, poznávanie ale aj budovanie nových schopností.

Každý tábor má prispôsobený program.

Nie je tábor ako tábor. Programy v každom tábore sú iné a prispôsobné celkovej myšlienke tábora. V tábore Camp Natur sa program zameriava na menšie deti, má kopec tvorivých ale aj športových aktivít a je prispôsobený tak, aby jeho výzvy zvládli aj menšie deti. Program tábora Môťová je zameraný na vodné športy, športové aktivity celkovo, ale aj chill pri muzičke s neštrukturovanou zábavou, alebo kreatívne činnosti. Camp Lomnistá je zasa o veľkom výbere aktivít a športov, z ktorých si deti môžu vybrať a užiť si kopec zábavy podľa toho, čo ich v ten deň osloví. Program v indiánskom tábore je zameraný na odkrývanie tajomstiev pobytu v prírodu pod rúškom indiánskych príbehov, ktoré táborovému životu dávajú nový rozmer.

Táborový príbeh.

Každý tábor má aj svoj táborový príbeh a tradície, ktoré modelujú dynamiku táborového života a okolo ktorých sa točí celé táborové dobrodružstvo. Napríklad indiánsky tábor je známy svojimi celotáborovým bojovými hrami, kde sa deti v skupinách stávajú súčasťou veľkej dobrodružnej akcie! V Camp Nature zažijú deti príbeh starého dobrodruha, ktorý precestoval celý svet, ale vždy sa rád vracal domov na Turček. Navyše niekde v okolí Camp Naturu zakopal poklad a naši táborníci ho môžu nájsť a odhaliť jeho tajomstvá!

Záver

Cieľom našich táborových programov je to, aby sme pomohli deťom vystúpiť z ich domácej a školskej reality a motivovali ich vstúpiť do nových súvislostí a príbehov. To má úžasný relaxačný a ozdravný účinok. Prvým dňom tábora sa deti môžu stať novou bytosťou, v novom rozprávkovom alebo športovom programe, a použiť tak svoje talenty a schopnosti úplne novým spôsobom bez toho, aby ich niekto posudzoval v starých známych zabehnutých koľajách. Deťom to poskytuje platformu na učenie a rozvoj, ktoré nezískajú nikde inde, iba v pobytovom, prespávacom tábore. V prostredí, kde sú obklopený priateľskou a žičlivou atmosférou, ktorú tvoria vedúci, ktorí chápu širšie súvislosti vplyvu táborového programu na našich najdrahších táborníkov!

Tiež by sa Vám mohlo páčiť...