fbpx

Pre každý prípad! Poistite sa!

Ponúkame Vám cestovné poistenie ECP - Európskej Cestovnej Poisťovne

 Poistné krytie pre detské tábory na Slovensku. Deti do 16 rokov, dospelý od 16 rokov - občania SR. 

 

Cena poistenia je cca 1.12 € na jeden deň. 

Pre  tábor na 10 nocí / 11 dní je cena poistenia - 12.30 € 

Pre tábor na 7 nocí a 8 dní je cena poistenia - 9 € 

Pre tábor na 5 nocí a 6 dní je cena poistenia - 6,80 € 

Poistenie pre školy v prírode a lyžiarske výcviky

Pre ŠVP na 4 noci a 5 dní je cena poistenia - 5,60 € 

Poistenie batožiny

  • Náhrada pri poškodení, krádeži, zničení alebo strate batožiny - 1 500 €
  • Náhrada cenných vecí (napr. šperky, hodinky, kožušiny a technické zariadenia) - do 1/4 poistnej sumy

Poistenie pátrania a záchrany

Horská Záchranná Služba - 16 600 €

 

Úrazové poistenie

  • Odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od - 20 000 €
  • Smrť úrazom - 10 000 €
     

Poistenie zodpovednosti

  • Škody na majetku - 200 000 €
  • Škody na zdraví - 10 000 €

Poistenie storna a skorého odchodu z pobytu

  • Do výšky 1000 € hodnoty zájazdu

 

Osobitné poistné podmienky pre cestovné poistenie

v celom znení nájdete tu: Poistenie