Prihláška na školu v prírode a lyžiarsky výcvik

Vaše osobné údaje spracovávame a chránime podľa zásad spracovávania a ochrany osobných údajov na tomto linku: https://www.ckboomerang.sk

Prihlášky ŠVP
Ulica, číslo, mesto, PČS
Vyučujúci alebo riaditeľ/ka
mail@mail.sk
00421 XXX XXX XXX
Na tento počet bude vypočítaná predpokladaná výsledná cena
Alebo ročník, ktorý navštevujú
O aký druh pobytu máte záujem?
Ktoré rekreačné zariadenie ste si vybrali?
Rekreačné stredisko Natur - Turček (jesenná sezóna)
Rekreačné stredisko Natur - Turček (jarná sezóna)
Rekreačné stredisko Lomnistá (jesenná sezóna)
Rekreačné stredisko Lomnistá (jarná sezóna)
Rekreačné stredisko Môťová (jesenná sezóna)
Rekreačné stredisko Môťová (jarná sezóna)
Ktoré rekreačné zariadenie ste si vybrali na lyžiarsky výcvik?
Rekreačné stredisko Natur - Turček zima 2024
Rekreačné stredisko Lomnistá - Jesenie zima 2024
Lyžiarsky inštruktor
Odporúčame na 14 detí aspoň jedeného inštruktora
Máme vám zabezpečiť zdravotníka a lekárničku?
Máte záujem o animačný program?
Máte záujem o balíček CK Boomerang?
Máte záujem o zabezpečenie spoločnej dopravy?
Predpokladaná výsledná cena

V cene je zarátaná platba za deti (nezahŕňa pedagógov). Výsledná suma sa môže líšiť.