fbpx

Detské tábory pod rúškom „covid“ opatrení

Napísal: Monika Vadkertiová

Náčelníčka Indiánskeho tábora. Človek s obrovským srdiečkom, do ktorého sa okrem všetkých indiánov zmestia aj kone, zvieratká a všetko čo robí tento svet krásnym. Monika je naša veľká táborová mama, ktorá inak hravo zvláda aj office.

Zverejnené: 6. júna 2020

Detské tábory pod rúškom „covid“ opatrení.
ALEBO
Ako  to bude vyzerať tento rok v  tábore.

 

Už od začiatku pandémie sme všetci verili, že tento rok si spolu znova užijeme kopec srandy na tábore. A veru vyplatilo sa čakať! No už stačilo vyčkávania – leto plné detského smiechu je tu čochvíľa a preto sa pripravujeme s plným nasadením.

Mnohí z Vás sa pýtajú, ako to bude na tábore tento rok vyzerať. A preto som sa rozhodla zhrnúť všetko pre Vás dôležité z usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zotavovacích podujatí v tomto článku.

 

Uberú nariadenia hygienika na komforte a zážitku detí z tábora?
Odpoveď je jednoznačná. NIE!
Opatrenia sa samotného zážitku detí vôbec nedotknú. V rámci areálu tábora a voľnej prírody sa budeme pohybovať bez rúšok na tvári, a užívať si slobodu a zdravý čerstvý vzduch. Všetky aktivity a táborové hry budú mať klasickú formu a žiadne skupinkovanie, kedy by vaše deti nemohli tráviť čas so svojimi kamarátmi, nehrozí. Sociálny život je pre nás všetkých dôležitý, ale keď sa jedná o deti, tak to platí viacnásobne. Vypustite preto ich slobodné duše do prírody medzi rovesníkov, kde ich obohacujúce zážitky určite neminú.

USMERNENIE:

  • „Pre účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, platí výnimka z povinného nosenia rúšok pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode.“
  • „Výlety a návštevy verejne dostupných atrakcií (múzeá, galérie, kúpaliská atď.) sa budú organizovať s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v krajine a podľa platných opatrení.“

 Je bezpečné, aby moje dieťa išlo do tábora ?
Odpoveď je znovu jednoznačná. ÁNO!
Momentálna situácia na Slovensku je veľmi priaznivá.
Avšak nič neberieme na ľahkú váhu a nechceme si to predsa pokaziť. A preto pri nástupe detí na tábor náš školený zdravotník vykoná vstupný filter všetkých účastníkov (deti aj personál tábora) a na tábor nastúpia len účastníci, ktorí nevykazujú príznaky infekčného ochorenia. Samozrejmosťou je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, na ktoré sme už ale zvyknutí aj z predošlých rokov (vystaví vám ho detský lekár). A čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti detí, ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň. Samozrejmosťou je zvýšená pozornosť venovaná hygiene, ktorá však Vaše deti nijak neobmedzí.

USMERNENIE:

  • „Organizátor zotavovacieho podujatia je povinný klásť dôraz na vykonávanie vstupného zdravotného filtra u detí a nad rámec zákona aj u ostatných účastníkov akcie.“
  • „Organizátor zotavovacieho podujatia je povinný zabezpečiť a kontrolovať dôsledné dodržiavanie pravidiel osobnej aj prevádzkovej hygieny všetkých účastníkov akcie v súlade so všeobecne platnými protiepidemickými opatreniami.“
  • „Organizátor zotavovacieho podujatia je povinný zabezpečiť pravidelné denné upratovanie s použitím dezinfekčných prostriedkov s virucídnym účinkom; pravidelné vetranie všetkých prevádzkových aj ubytovacích priestorov, upratovanie a dezinfekcia WC, umyvární a jedálne pred každým podávaním stravy; dezinfekciu všetkých priestorov podujatia medzi jednotlivými turnusmi; pravidelné a správne umývania rúk v tečúcej teplej vode za použitia tekutého mydla a jednorazových uterákov; pri absencii tečúcej teplej vody je potrebné doplniť umývanie rúk použitím dezinfekčného prípravku s virucídnym účinkom;...“
  • "Prehlásenie o bezinfekčnosti v súlade s § 4 vyhlášky č. 526/2007 Z. z. o požiadavkách na zotavovacie podujatia dokladá nielen dieťa, ale aj všetky osoby zúčastňujúce sa na podujatí, t.j. vedúci, inštruktori, personál kuchyne, personál zaisťujúci upratovanie a ďalšie osoby prítomné na akcii.; u detí potvrdzuje bezinfekčnosť písomným vyhlásením rodič alebo iný zákonný zástupca event. iná fyzická osoba, ktorú k tomu zákonný zástupca dieťaťa písomne splnomocnil a toto písomné vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň (rozhodujúci dátum je deň prijatia na akciu).“
  • "Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá rodičovi, resp. zákonnému zástupcovi dieťaťa lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast najskôr jeden mesiac pred začiatkom zotavovacieho podujatia; ak dieťa užíva lieky alebo jeho zdravotný stav si vyžaduje obmedzenie záťaže, súčasťou potvrdenia sú aj tieto skutočnosti.“

A preto už nemáte na čo čakať. Čakali sme dosť, teraz poďme dopriať deťom to, po čom ich srdcia túžia. Pobyt v prírode s kamarátmi a skvelou partiou vedúcich, ktorí sú pripravení venovať všetku svoju energiu do zábavného táborového socializačného výchovno-vzdelávacieho procesu. Tábory budú tento rok ešte dôležitejšie, ako inokedy.

Tak isto ako Vaše deti, aj ja a naši vedúcimi nedočkavo čakáme celý rok na tábor. Už sa teším na známe tváre, na detský smiech, hudbu pri ohníčku a príbehy, ktoré človek nikde inde nezažije. Teším sa na svoju rodinu, lebo Vaše deti sú tak trocha aj našimi deťmi.

PRIDAJ SA K NÁM UŽ TERAZ NA LETNÉ DOBRODRUŽSTVO!

Kompletné usmernenie hlavného hygienika pre zotavovacie podujatia nájdete tu:  http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_zotavovacie_podujatia.pdf?fbclid=IwAR25yxGJayRfpuji3rdlnfXm_DAmtKO_Ahj4BCvursMTn9p-0z4-k236k6U

 

Tiež by sa Vám mohlo páčiť...